Odstąpienie od umowy

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
- Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane, kontaktując się z BAJBAK
- Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w E-sklepie w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternaście) dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia każdy zamówiony w E-Sklepie produkt, za wyjątkiem rozpakowanych z fabrycznego opakowania zapisanych na nośnikach programów komputerowych oraz innych produktów, jeśli w ich opisie zawarte zostało zastrzeżenie o tym, iż nie podlegają zwrotowi.
-Klient, o którym mowa w ust. powyżej może dokonać zwrotu zakupionych produktów, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 14 czternaście) dni od daty otrzymania przedmiotu zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokona zwrotu odebranych produktów w stanie niepogorszonym
-Klient, o którym mowa w ust. powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części, po odebraniu przesyłki, dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem. Wówczas zwracane produkty należy odesłać na adres: ul. Staniewicka 10 lok 107 , 03- 310 Warszawa.
-Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych.
- Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
- Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
- BAJBAK nie odbiera kierowanych do BAJBAK przesyłek wysłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. 

 

Zwrot należności Klientom
- BAJBAK dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją,
b. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia,
c. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
- Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta.
- BAJBAK nie jest zobowiązany do zwrotu należności bezpośrednio Klientowi, jeżeli dokonał on płatności za zamówienie przy użyciu cudzego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej. W takim przypadku, w razie wystąpienia jednej z przesłanek zwrotu należności, o których mowa w ust. powyżej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza rachunku bankowego lub karty kredytowej.